Programy profilaktyczne

Profilaktyka 40+

MEDICAL MEDYCYNA bierze udział w programie „Profilaktyka 40 PLUS”.

Program realizowany jest od 8 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację bezpłatnych badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Badania z programu realizowane są w Ośrodkach Zdrowia:

  • Tczew, ul. Wojska Polskiego 5a, – poniedziałek, środa, piątek w godzinach 07.00-08.00
  • Pszczółki, ul Sportowa 1B – wtorek, czwartek w godzinach 07.00-08.00
  • Gniew, ul. Witosa 10 – wtorek, czwartek w godzinach 07.00-08.00
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV

Powiat Tczewski jest w grupie samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce.

W związku z tym, w ramach realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, nasze przychodnie zostały w 2021 r. ponownie realizatorami szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom wirusem HPV dziewcząt z rocznika urodzenia 2009 mieszkających na terenie powiatu tczewskiego

Szczepienia realizować będziemy od 1 kwietnia w:

1. Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 5A,

tel. 58 5010100 lub 58 5010101

2. Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Gniewie, ul. Witosa 10, tel. 58 5612120

3. Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Pelplinie, ul. Dworcowa 7, tel. 58 5364000

4. Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Kolonii Ostrowickiej, tel. 58 5619408

5. Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Opaleniu, tel. 58 5351820

Szczepienia są bezpłatne, ich koszt sfinansowany zostanie ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Miejskiej Tczew, Gminy Tczew, Gminy Pelplin, Gminy Gniew oraz Gminy Subkowy.

Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety w wieku rozrodczym. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok. 5 Polek dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Powiatowy program zwalczania otyłości

Podejmij wyzwanie i weź udział w bezpłatnym programie walki z nadwagą.
Efektywne odchudzanie to prawdziwa sztuka… z naszymi specjalistami będzie to proces przemyślany i skuteczny.

Zgodnie z uchwałą Nr 190/620/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 maja 2018 r. zostaliśmy realizatorami programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie” na lata 2018-2020.

Kryteria udziału:
• mieszkańcy powiatu tczewskiego
• dzieci oraz dorośli w wieku aktywności zawodowej
• ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 kg/m2

Liczba niezbędnych porad odpowiednio dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa i odstępy między kolejnymi wizytami uzależnione będą od indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią otyłości.

Szacunkowo przyjmuje się, że osoba zakwalifikowana do terapii otyłości objęta będzie wsparciem dietetyczno-fizjoterapeutyczno-psychologicznym przez okres pięciu miesięcy i w tym czasie skorzysta z czterech porad dietetyka, trzech porad fizjoterapeuty oraz dwóch porad psychologa, jednakże na wniosek osób udzielających wsparcia, ze względu na indywidualne potrzeby osób objętych terapią otyłości, okres prowadzonej terapii będzie mógł być wydłużony do jednego roku.

Punkty wsparcia terapeutycznego zlokalizowane są w: Tczewie, Gniewie, Pelplinie oraz Swarożynie.

Zapisy na terapię otyłości:
e-mail: marketing@zozmedical.pl
telefon: 
728 401 145

Program realizowany jest ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Pelplin, Gminy Subkowy oraz Gminy Gniew.

Przystanek mama

Przystanek Mama jest projektem mającym na celu zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet, poprzez realizację Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cele szczegółowe Projektu:
-zwiększenie wiedzy o profilaktyce depresji poporodowej wśród pracowników medycznych ze szczególnym uwzględnieniem położnych, pielęgniarek i lekarzy (POZ) oraz personelu medycznego szpitali biorących udział w Projekcie,
-zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości grupy docelowej ( kobiet) projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów depresji poporodowej
-zwiększenie dostępu do specjalistów (psychologów) i badań przesiewowych
-zwiększenie świadomości i profilaktyki, w kierunku stwarzania warunków dla określonych zachowań (środki profilaktyczne, konsultacje psychologiczne) wśród osób w wieku aktywności zawodowej.
 
Kluczowym elementem projektu jest wczesne rozpoznanie depresji poporodowej dzięki udziałowi w Projekcie, u przynajmniej 15 % kobiet. W ramach projektu zakłada się, iż zostanie wypełnionych 360 000 formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej przez kobiety w okresie poporodowym oraz zostanie przeprowadzonych 2250 konsultacji psychologicznych dla 750 kobiet (dla każdej maksymalnie 3) z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
 

Zapraszamy do śledzenia

https://przystanekmama.copernicus.gda.pl/

https://www.instagram.com/przystanek_mama/

https://www.facebook.com/PrzystanekMAMA/

Pomorskie S.O.S.

Medical Medycyna Sp. z o.o. jest uczestnikiem projektu „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Otrzymany Grant w wysokości 31 200,00 zł, ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych) przeznaczony zostanie na wsparcie pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Sportowej 1c, 83-032 Pszczółki, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Fundusze unijne

Potrzebujesz porady zdrowotnej? Skontaktuj się z nami i umów na wizytę ze specjalistą.

Pn – Pt: 7:00 – 20:00
Sb – Nd: Zamknięte

ul. Wojska Polskiego 5A,
83-110 Tczew

Jesteśmy też na: