Programy profilaktyczne

Profilaktyka 40+

MEDICAL MEDYCYNA bierze udział w programie „Profilaktyka 40 PLUS”.

Program realizowany jest od 8 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację bezpłatnych badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Badania z programu realizowane są w Ośrodkach Zdrowia:

 • Tczew, ul. Wojska Polskiego 5a, – poniedziałek, środa, piątek w godzinach 07.00-08.00
 • Pszczółki, ul Sportowa 1B – wtorek, czwartek w godzinach 07.00-08.00
 • Gniew, ul. Witosa 10 – wtorek, czwartek w godzinach 07.00-08.00
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV

Powiat Tczewski jest w grupie samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce.

W związku z tym, w ramach realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, nasze przychodnie zostały w 2021 r. ponownie realizatorami szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom wirusem HPV dziewcząt z rocznika urodzenia 2009 mieszkających na terenie powiatu tczewskiego

Szczepienia realizować będziemy od 1 kwietnia w:

1. Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 5A,

tel. 58 5010100 lub 58 5010101

2. Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Gniewie, ul. Witosa 10, tel. 58 5612120

3. Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Pelplinie, ul. Dworcowa 7, tel. 58 5364000

4. Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Kolonii Ostrowickiej, tel. 58 5619408

5. Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Opaleniu, tel. 58 5351820

Szczepienia są bezpłatne, ich koszt sfinansowany zostanie ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Miejskiej Tczew, Gminy Tczew, Gminy Pelplin, Gminy Gniew oraz Gminy Subkowy.

Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety w wieku rozrodczym. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok. 5 Polek dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Priorytet kręgosłup

Cel i założenia projektu:

Cel główny to wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa, poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencję przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu makroregionu północnego (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród osób w wieku aktywności zawodowej z przewlekłymi bólami kręgosłupa objętymi działaniami programu.
 • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród personelu medycznego objętego działaniami programu.
 • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród pracodawców objętymi działaniami programu.
 • Zwiększenie wykrywalności zapalnych przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w ramach programu.
 • Zwiększenie wykrywalności przyczyn niezapalnych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w miejscu pracy oraz triage pacjentów w systemie w kierunku dalszej diagnostyki i podjęcia dalszych działań w tym zakresie w ramach programu.
 • Poprawa stanu zdrowia wśród osób z zapalnymi oraz niezapalnymi przewlekłymi bólami kręgosłupa poprzez podjęcie działań wczesnej diagnostyki i włączenia do leczenia.

Grupy docelowe:

 • Pracownicy: osoby w wieku 18 i więcej lat, czynne zawodowo, z przewlekłymi bólami kręgosłupa (powyżej 3 miesięcy). Przyczyna występowania niespecyficznych typów bólów kręgosłupa ma ścisłe powiązanie ze specyfiką wykonywanej pracy zawodowej, w tym z dźwiganiem lub pozostawaniem przez dłuższy czas w jednej pozycji ciała.
 • Pracodawcy/pracownicy BHP: podmioty zatrudniające pracowników z terenu makroregionu północnego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek wskazanych przez WOMP. Organizacje mające w strukturze zatrudnienia dużo stanowisk pracy z czynnikami ryzyka generującymi choroby kręgosłupa oraz powiązane z nimi zjawiska absenteizmu i prezenteizmu powodujące wymierne straty ekonomiczne. Bóle kręgosłupa stanowią jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej oraz w wielu przypadkach powodują utratę zdolności do wykonywania pewnych zawodów.
 • Lekarze/pielęgniarki Poradni medycyny pracy: pracownicy świadczących usługi podmiotom gospodarczym polegające na weryfikacji przydatności zawodowej pracowników – wykrywaniu i zapobieganiu chorobom zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznań powiązanych z bólami kręgosłupa.

Zadania w projekcie:

informacyjno-edukacyjne:

 • Platforma internetowa (baza wiedzy).
 • Filmy instruktażowe.
 • Poradnik edukacyjny.
 • Porady edukacyjne podczas warsztatów rehabilitacji ruchowej dla pracowników.
 • Szkolenia z zakresu profilaktyki chorób kręgosłupa.
 • Szkolenia e-learningowe.

diagnostyczne:

 • Świadczenia lekarza Poradni medycyny pracy kwalifikujące do udziału w projekcie oraz badania diagnostyczne w kierunku zapalnego bólu kręgosłupa.
 • Świadczenia fizjoterapeutyczne w formie 2 sesji warsztatów rehabilitacji ruchowej.
Przystanek mama

Przystanek Mama jest projektem mającym na celu zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet, poprzez realizację Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cele szczegółowe Projektu:
-zwiększenie wiedzy o profilaktyce depresji poporodowej wśród pracowników medycznych ze szczególnym uwzględnieniem położnych, pielęgniarek i lekarzy (POZ) oraz personelu medycznego szpitali biorących udział w Projekcie,
-zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości grupy docelowej ( kobiet) projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów depresji poporodowej
-zwiększenie dostępu do specjalistów (psychologów) i badań przesiewowych
-zwiększenie świadomości i profilaktyki, w kierunku stwarzania warunków dla określonych zachowań (środki profilaktyczne, konsultacje psychologiczne) wśród osób w wieku aktywności zawodowej.
 
Kluczowym elementem projektu jest wczesne rozpoznanie depresji poporodowej dzięki udziałowi w Projekcie, u przynajmniej 15 % kobiet. W ramach projektu zakłada się, iż zostanie wypełnionych 360 000 formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej przez kobiety w okresie poporodowym oraz zostanie przeprowadzonych 2250 konsultacji psychologicznych dla 750 kobiet (dla każdej maksymalnie 3) z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
 

Zapraszamy do śledzenia

https://przystanekmama.copernicus.gda.pl/

https://www.instagram.com/przystanek_mama/

https://www.facebook.com/PrzystanekMAMA/

Pomorskie S.O.S.

Medical Medycyna Sp. z o.o. jest uczestnikiem projektu „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Otrzymany Grant w wysokości 31 200,00 zł, ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych) przeznaczony zostanie na wsparcie pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Sportowej 1c, 83-032 Pszczółki, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Fundusze unijne

Zdążyć przed cukrzycą

Cukrzyca jest pierwszą niezakaźną chorobą, która została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku.

CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

Cukrzyca to poważna, przewlekła choroba, która rozwija się, gdy trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny (hormonu regulującego poziom cukru/glukozy we krwi) lub jeżeli organizm nie jest w stanie właściwie wykorzystać wytwarzanej insuliny.

Masz 18- 64 lata?

Jesteś mieszkańcem :

 • Morzeszczyn (gmina wiejska),
 • Gniew (gmina miejsko-wiejska),
 • Pelplin (gmina miejsko-wiejska)
 • Subkowy (gmina wiejska)

Wypełnij ankietę. Wynik pokaże czy jesteś zagrożony cukrzycą i czy tym samym zakwalifikujesz się do programu.

https://ankieta.przedcukrzyca.pl/

Potrzebujesz porady zdrowotnej? Skontaktuj się z nami i umów na wizytę ze specjalistą.

Pn – Pt: 7:00 – 20:00
Sb – Nd: Zamknięte

ul. Wojska Polskiego 5A,
83-110 Tczew

Jesteśmy też na: