Zakres usług

Świadczenia POZ udzielane są świadczeniobiorcom, którzy dokonali wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji oraz osobom znajdującym się na odpowiednich listach uczniów. W ramach świadczeń w rodzaju POZ wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:

 1. świadczenia lekarza POZ;
 2. świadczenia pielęgniarki POZ;
 3. świadczenia położnej POZ;
 4. świadczenia pielęgniarki szkolnej;
 5. nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska;
 6. nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska;
 7. transport sanitarny w POZ;

Świadczenia POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną. Warto wiedzieć, że:

 • w stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,
 • w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,
 • zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości ustalonej przez NFZ (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta),
 • zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej druku deklaracji,
 • ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty, spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego.

W ramach opieki stomatologicznej przysługuje nam prawo do gwarantowanych usług i materiałów stomatologicznych stosowanych przy zabiegach zgodnie z wykazem, który powinien znajdować się u lekarza w widocznym dla pacjenta miejscu.

Ujęte w wykazie świadczenia i materiały są bezpłatne dla pacjenta. Natomiast zastosowanie innych materiałów stomatologicznych i innych świadczeń stomatologicznych niż wymienione w wykazie, wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty. Za te usługi – po uzgodnieniu z pacjentem – stomatolog pobierze opłatę zgodnie z własnym cennikiem, który powinien znajdować się w widocznym miejscu w poczekalni. NFZ nie finansuje świadczeń ponadstandardowych.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do bezpłatnych gwarantowanych oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz podstawowych i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

W sytuacji nagłej, bólu zęba, lekarz dentysta powinien zgłaszającego się świadczeniobiorcę przyjąć w dniu zgłoszenia. Zawsze należy szukać gabinetu, który posiada kontrakt z NFZ. Z pewnością uzyskamy pomoc w gabinecie stomatologicznym, który nie posiada kontraktu z NFZ, ale trzeba będzie za nią zapłacić. Co więcej, NFZ nie zwróci poniesionych kosztów.

Świadczenia transportu sanitarnego polegają na zapewnieniu świadczeniobiorcom, ze wskazań medycznych, przewozu środkiem transportu sanitarnego do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy.

Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do godziny 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania na transport sanitarny.

Umów się na wizytę do specjalisty

Potrzebujesz porady zdrowotnej? Skontaktuj się z nami i umów na wizytę ze specjalistą.

Pn – Pt: 7:00 – 20:00
Sb – Nd: Zamknięte

ul. Wojska Polskiego 5A,
83-110 Tczew

Jesteśmy też na: