Tomografia komputerowa

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała pacjenta. Z uwagi na niezwykle wszechstronny zakres zastosowań tomografia komputerowa stała się podstawową metodą obrazowania we wszystkich specjalnościach medycyny.

Diagnostykę przy jej zastosowaniu stosuje się m.in. w obrazowaniu urazów, w badaniach głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej, do obrazowania narządów wewnętrznych, w tym wątroby, trzustki, nerek, w wykrywaniu zmian nowotworowych oraz krwawień i zatorów. TK służy również do wirtualnej kolonoskopii oraz nieinwazyjnego badania naczyń wieńcowych, zastępującego klasyczną koronarografię, a także stosowana jest do innych badań angiograficznych.

Badanie w tomografii komputerowej można wykonać na podstawie pisemnego zalecenia lub skierowania od lekarza!

Badanie tomografii komputerowej zleca:

 • Neurolog
 • Neurochirurg
 • Kardiolog
 • Pulmonolog
 • Urolog
 • Ginekolog
 • Ortopeda
 • Onkolog
 • Chirurg
 • Laryngolog
 • Okulista
 • Endokrynolog
 

Badanie Niskodawkowej Tomografii Komputerowej klatki piersiowej jest dedykowane wyłącznie dla pacjentów spełniających następujące kryteria:

 • Wiek od 50 do 75 lat;
 • Długoletnie palenie tytoniu;
 • Nowotworowy wywiad rodzinny dotyczący raka płuca i/lub nowotworów głowy i szyi;
 1. Palenie powoduje 90% przypadków raka płuca – rocznie jest to około 21 000  zachorowań i 20 000 zgonów.
 2. Ryzyko zachorowania wzrasta ze wzrostem liczby wypalanych papierosów.
 3. Niezaprzeczalnie, najbardziej znaczącą przyczyną raka płuca jest palenie papierosów.
Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko raka płuca, nie pal. Jeśli palisz, rzuć. Jeśli nie palisz, nie zaczynaj.

BADANIE

 • Większość badań z zastosowaniem tomografii komputerowej przebiega podobnie. Pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole i podczas badania pozostaje w pozycji leżącej w czasie gdy stół przesuwa się przez pierścień tomografu;
 • Personel medyczny opuszcza pomieszczenie z aparatem TK, ponieważ stacja komputerowa, która przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie;
 • Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon;
 • Podczas badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu i bezruch, gdyż poruszenie ciała, może spowodować błędy na uzyskanych obrazach, co może wiązać się z niemożliwością uzyskania diagnostycznych wyników. Badanie zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut;

PO BADANIU

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie 30 minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki;
 • Pacjent proszony jest o wypicie dwóch litrów płynów dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu;
 1. Pacjent przed badaniem TK powinien być prawidłowo nawodniony, w tym celu dzień przed badaniem należy pić więcej płynów.
 2. Ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed badaniem.
 3. Rano należy zażyć wszystkie zalecane leki oprócz tych wymienionych w podpunkcie 5.
 4. Pacjenci, którzy będą mieli badaną jamę brzuszną, zobowiązani są przybyć na badanie 2 godziny wcześniej.
 5. Pacjenci chorujący na cukrzycę, ze względu na konieczność bycia na czczo podczas badania, nie przyjmują rano leków obniżających glikemię (wskazane zabrać ze sobą posiłek). Powinni także odstawić pochodne Metforminy na 48 godzin przed badaniem i 48 godzin po badaniu, po konsultacji z lekarzem kierującym, w celu ustalenia leków zastępczych.

NA BADANIE NALEŻY ZABRAĆ

 1. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL;
 2. Aktualny poziom kreatyniny w surowicy krwi:
  • wykonane w okresie 21 dni poprzedzających TK u pacjentów bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek,
  • kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających TK u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek,
  • Pacjenci chorujący na tarczycę powinni mieć oznaczony aktualny poziom TSH;
 3. Chorzy na astmę powinni zabrać leki wziewne;
 4. Pełną dokumentację medyczną w zakresie badanego obszaru ciała tj. USG, Rtg, TK, MR (płyta lub klisza z opisem), aktualne wyniki badań laboratoryjnych, wypisy ze szpitala;
 5. W przypadku badania osoby poniżej 18 roku życia, będącej pod opieką innej osoby niż rodzice w trakcie badania, pisemne upoważnienia dla tej osoby od opiekuna prawnego;

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.

WSKAZANIA

O wyborze badania decyduje lekarz kierujący w oparciu o przeprowadzone badania podmiotowe i przedmiotowe pacjenta.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania do użycia jodowych środków kontrastowych:

 • Uczulenie na jod;
 • Wole toksyczne tarczycy;
 • Planowanie leczenia raka tarczycy promieniotwórczym jodem;

Przeciwwskazania do użycia jonowych środków kontrastowych u Pacjentów:

 • Dzieci do 2 roku życia;
 • Kobiety w ciąży;
 • Osoby po 60 roku życia;
 • Osoby z powikłaniami po poprzednim podaniu środka kontrastowego;
 • Osoby z ostrą i przewlekłą niewydolnością krążenia i układu oddechowego;
 • Osoby z niewydolnością wątroby i nerek (również chorzy dializowani);
 • Osoby z astmą i rozedmą płuc;
 • Osoby z alergią;
 • Osoby z cukrzycą insulinozależną;
 • Osoby z nadciśnieniem;
 • Osoby z drgawkami o etiologii mózgowej;
 • Osoby z jaskrą;

Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni przed przystąpieniem do badania TK z kontrastem odpowiednio się przygotować. Należy na 48 godzin przed badaniem i 48 godzin po badaniu odstawić leki zawierające metforminę takie jak:

Preparaty proste

Avamina, Etform, Formetic, Fortamet, Glucophage, Gluformin,Glumedsan, Mediabet, Mefri,Metfogamma, Metformax, Metformin, Metformin Aurobindo, Metformin Bluefish, Metformin Galena, Metformin Hydrochloride, Metformin Teva, Metifor, Metral, Normaglic, Siofor, Stadamet,Stagid.

Preparaty złożone

Diabiformin, Efficib, Eucreas, Glucovance, Icandra, Janumet, Ristfor, Velmetia, Zomarist.

Należy pamiętać!
Pacjent, który ma być na czczo przed badaniem i badanie ma się odbyć rano ( 7:00-12:00) nie powinien przyjmować leków na cukrzycę. Dotyczy to tych leków, które nie zawierają metforminy. Natomiast, jeżeli badanie ma się odbyć w godzinach popołudniowych to pacjent może rano przyjąć lek oraz zjeść posiłek lekkostrawny co najmniej 4 godziny przed badaniem.

Do pobrania:

Tomografia – przygotowanie do badania

Tomografia – zgoda na badanie

Potrzebujesz porady zdrowotnej? Skontaktuj się z nami i umów na wizytę ze specjalistą.

Pn – Pt: 7:00 – 20:00
Sb – Nd: Zamknięte

ul. Wojska Polskiego 5A,
83-110 Tczew

Jesteśmy też na: